Disclaimer

Hoewel de informatie op de adviespartner.net website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan Advies Partner J.P.L. van der Linden - adviespartner.net geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de adviespartner.net website. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de adviespartner.net website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.