Producten > Kredieten

Kredieten Let op! Geld lenen kost geld.


Advies Partner J.P.L. van der Linden is onafhankelijk en wij werken met financiële instellingen welke niet gebonden zijn aan andere partijen.

Direct uw krediet aanvragen?

Er zijn verschillende vormen van krediet. Hieronder staan de meest bekende. In de prospectussen kunt u echter alles lezen over de verschillende kredietvormen.

Doorlopend krediet

Dit is een kredietvorm waarbij onbeperkt tot aan het kredietlimiet opgenomen mag worden. Het maandbedrag bestaat uit aflossing en rente. De rentestanden kunnen tijdens de looptijd van het krediet wijzigen. Dit is een onderdeel van een doorlopend krediet waarbij u niet de verplichting heeft om maandelijks af te lossen. Vanaf uw 60ste jaar gaat u pas verplicht met aflossing beginnen.

Aflopend krediet (persoonlijke lening)

Dit is een kredietvorm waarbij maandelijks een vast bedrag wordt betaald voor een van te voren afgesproken periode.
Aan het einde van de afgesproken periode is de lening dan ook volledig ingelost. Vandaar de term aflopend krediet.

WOZ krediet

Een uniek product voor eigenhuis bezitters met overwaarde die niet de bijkomende kosten willen hebben van een nieuwe 1e of aanvullende 2e hypotheek. Het WOZ krediet is een krediet zonder onderpand of hypothecaire inschrijving, dus ZONDER taxatie, notaris en afsluit kosten!! De rente is scherp en zeker met deze kredietvorm is er meer mogelijk voor u.

Hypothecair krediet

Hierbij maakt u gebruik van de overwaarde op uw woning. Voor een hypothecair krediet is een hogere hypothecaire inschrijving, een tweede hypotheek of een nieuwe hypotheek benodigd. Deze vorm heeft door de hypothecaire inschrijving een zeer scherpe rente en hele ruime mogelijkheden.

Andere kredietmogelijkheden

Wij bemiddelen in meer kredietvormen dan die hierboven staan beschreven.

Neem contact met ons op voor meer informatie omtrent de verschillen en uw mogelijkheden.